Sertifikatai

Kvalifikacija

Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas

Nr. E0809

Suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių
eksploatavimo darbais:

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V eksploatavimo darbai
(išskyrus oro ir oro kabelių linijas).
28. Specialiųjų irenginių eksploatavimo darbai.
29. Elektros instaliacijos iki 1000 V  eksloatavimo darbai

Aplinkos ministerijos išduotas atestatas

Nr.5868

Suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimo
ir statinio dalies statybos darbus.

Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
inžineriniai tinklai; elektroninių ryšių infrastruktūra.

Projektavimo darbų sritys: elektrotechnika (iki 1000 V
įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų),
apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos,
procesų valdymo ir automatizacijos.

Statybos darbų sritys: elektrotechnikos darbai
(iki 1000 V įtampos), nuotolinis ryšys (telekomunikacijos),
apsauginė ir gaisrinė signalizacija, automatizavimas,
įrenginių paleidimas ir derinimas.