Apie mus

UAB Valdymo Automatika

Per dešimtmetį nusistovėję įmonės valdymo ir kontrolės principai leidžia bendrovei laiku ir kokybiškai įvykdyti visus įsipareigojimus užsakovams, sėkmingai plėsti savo veiklą ir pelnyti klientų bei partnerių pasitikėjimą.

Vizija

Ateityje tai dinamiška, pažangi, rinkos poreikius ir interesus atitinkanti, turinti Klientų pasitikėjimą visavertė Lietuvos įmonė.

Misija

Klientų lūkesčių ir poreikių tenkinimui vadovautis naujausias, pažangiausiais, abipusę naudą nešančiais spendiniais.

Ilgalaikės partnerystės principais paremta veikla.

Sudaryti sąlygas darbuotojų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui.

Vadovautis etiškos ir skaidrios veiklos principais.

Įmonės įkūrimas

2004 m.
timeline-image

Įmonė UAB “Valdymo automatika” pradėjo savo veiklą 2004 metais. Per šiuos metus sukaupta tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtis, darbuotojų kvalifikacija leidžia įmonei įgyvendinti kompleksinius sprendinius pramonės procesų, kelių eismo, automobilių stovėjimo aikštelių, aerodromų apšvietimo valdymo srityse.

LRVE atestatas

2005 m.
timeline-image

Įmonei, nuo 2005 m. kovo mėn. 25 d., suteiktas Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimas užsiimti atestuota veikla. Atestato Nr.: E - 0809. Atestatas 2017 m. kovo 1 d. pratęstas iki 2022 m. vasario 28 d.

LRA atestatas

2009 m.
timeline-image

2009 m. balandžio mėn. 23 d. Įmonė atestuota Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje. Atestato Nr.: 5868. Išduotas 2016 m. vasario 26 d.

ISO kokybė

2014 m.
timeline-image

2014 metais mūsų įmonė įdiegė, prižiūri ir nuolat tobulina kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

Mūsų tikslai ir vertybės

Partneryste grįstas bendravimas

Mes tikime, kad esame savo klientų verslo dalis, todėl siekiame kurti konstruktyvų ir draugišką bendradarbiavimą, kuris pagrįstas abipuse nauda. Toks modelis mums ir mūsų klientams leidžia pasiekti geriausius rezultatus.

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Tik neatsiliekant nuo naujovių, taikant naujausius ir pažangiausius darbo metodus galime savo klientams pasiūlyti optimaliausius sprendimus.

Darbas komandoje

Suprantame, kad sujungdami skirtingas kompetencijas ir gebėjimus turinčius komandos narius galime greitai rasti tinkamus sprendimus. Sugebėjimas įsiklausyti į kitų narių nuomonę, pasitikėjimas bei tarpusavio pagarba yra mūsų įmonės bruožas. 

Kokybės kontrolė

Esame griežti ir reiklūs savo darbų kokybei ir jų rezultatams, disciplinuotai ir pastoviai vertiname savo veiklą. Tobulindami veiklos procesus didiname technologinį efektyvumą. Orientuodamiesi į klientų ir rinkos poreikius, nusistatėme kokybės politiką, tikslus ir uždavinius.

Aplinkos apsauga

Prisiimame atsakomybę už mūsų veiklos daromą poveikį aplinkai. Vykdome taršos prevenciją, naudojame mažiausiai kenksmingas aplinkai medžiagas, periodiškai vertiname aplinkos apsaugos veiksmingumo rezultatus. 

Darbo sauga ir sveikata

Nuolat vertiname riziką darbo vietoje, įmonėje, diegiame priemones rizikų šalinimui ir mažinimui, užtikriname darbų saugos ir sveikatos būklės gerinimą. Didiname darbuotojų suvokimą ir kompetenciją darbo saugos ir sveikatos srityse.